bannerQZ2.png
September
23

De Club van 100

De Club van 100 is bij aanvang van het seizoen 2016-2017 opgericht. Hoewel de naam wellicht anders doet vermoeden, is de Club van 100 niet een Club die zich bij voorbaat wenst vast te leggen op een maximum van 100 leden. Vooralsnog is dit echter wel de doelstelling. Meer doorslaggevend is het gegeven dat de jaarlijkse bijdrage van de aangesloten donateurs in principe € 100,- bedraagt.

N.B. Er zijn twee mogelijkheden: ofwel je meldt jezelf aan (kosten € 100,-) ofwel je meldt je aan als stel, samen met je partner, (kosten € 125,-) en je bent beiden welkom op de activiteiten.

Iedereen (zowel leden als niet-leden van HCQZ) is welkom om zich aan te sluiten. ‘Hoe meer zielen hoe meer vreugd’ is ons motto! Wel ligt de focus met name op niet-ondernemers.

Waarom moet je bij deze Club willen horen?
  • Je bijdrage wordt heel zorgvuldig en nuttig besteed
  • Alle leden van HCQZ profiteren in diverse opzichten van onze financiële middelen
  • Je levert een bijdrage aan met name de sociale en maatschappelijke functie van HCQZ, zodat aan onze leden en supporters meer geboden kan worden dan alleen hockeyfaciliteiten
  • Als laatste profiteer je zelf ook een beetje doordat je iets terugkrijgt in de vorm van gezelligheid en het sociale gebeuren van deze Club van 100

Doelstelling club van 100
De Club van 100 heeft zich ten doel gesteld om geld ter beschikking te stellen voor bijzondere aanschaffingen, activiteiten of anderszins, vooral ten behoeve van de jeugd en in de algemene en sociale sfeer, waarvoor 'financieel' binnen de bestaande begroting van HCQZ niet altijd de middelen beschikbaar zijn. Zo hebben we de laatste jaren onder meer het volautomatische koffieapparaat in het clubhuis en de bouw van het materiaalhok mogelijk gemaakt.

De keuzes voor bestedingsdoelen worden zoveel mogelijk in overleg met het bestuur van HCQZ gemaakt. Uiteraard wordt het aandragen van suggesties voor een goede besteding zeer op prijs gesteld.

Naast het inzamelen van financiële middelen heeft de Club met name ook een sociale functie. Het is de bedoeling dat ongeveer een kwart van de inkomsten terugvloeit naar de leden zelf, onder meer door tweemaal per seizoen speciaal voor leden van de Club een activiteit/feestje/borrel te organiseren en het aanbieden van bepaalde "ledenvoordelen" bij QZ-activiteiten en -feesten.

N.B. De bedoeling is derhalve dat ongeveer € 25,- (voor 1 persoons- lidmaatschap) respectievelijk € 50,- (bij een 2 persoonslidmaatschap) wordt besteed aan activiteiten, feesten etc, Het restant is voor door de Club van 100 aan te wijzen doeleinden binnen QZ.

Tot slot zorgt het lidmaatschap van deze Club van 100 voor extra betrokkenheid bij HCQZ.

Aanmelden
Voor aanmelding, vragen en suggesties kun je bij ons terecht. Stuur een mailtje naar [email protected] of spreek een van onze "bestuursleden” (Dolf Grosfeld, Saskia Bastings-Pronk, Marco van Rosmalen, Marian Sanchez, Lennie Derkx, ChrisJan Lammerts) aan in het clubhuis. Wij sturen je vervolgens een inschrijfformulier.