bannerQZ2.png

Inschrijven

Wil je lid worden van QZ, schrijf je dan in via het formulier onderaan deze pagina. Er wordt op basis van je gegevens meteen een inschrijfformulier gemaakt. Deze kun je uitprinten, tekenen, scannen en vervolgens mailen naar [email protected]. Je mag het formulier ook retourneren via de brievenbus in het clubhuis van QZ of per post:
Secretariaat HCQZ
Postbus 38085
6503 AB NIJMEGEN

Proeftrainen

Wil je een keer komen proeftrainen? Dat kan altijd! Je kunt bij ons drie keer gratis proeftrainen. Een leenstick krijg je van ons en zelf zorg je voor sportkleding, scheenbeschermers en een mondbeschermer. Aanmelden voor proeftrainingen kan via dit formulier.

Uitschrijven

Je kunt je uitschrijven door een mailtje te sturen naar [email protected]. Vermeld je naam, geboortedatum en de reden. Opzegging kan uitsluitend per e-mail. Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden vóór één mei. Indien het lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar niet vóór één mei van het lopende verenigingsjaar is opgezegd, is de volledige contributie van het volgende verenigingsjaar verschuldigd.

Contributie

Benjamins/Funkey € 175,00
Jongste Jeugd O8 € 230,00
Jongste Jeugd O9 & O10 € 270,00
Junioren O12 & O14  € 305,00
Junioren O16 & O18  € 320,00
Senioren € 360,00
Trimhockey € 265,00
Walking hockey  (per half seizoen) € 50
Trainingslid junioren 50% van de normale contributie
Trainingslid senioren € 230,00
Zaalhockey € 100
Hockey-7 (per speelperiode) € 65,00
Niet-spelend lid € 100,00
Gezinsmaximum € 970,00
Club van 100 (1 pp) € 100,00
Club van 100 (2 pp) € 125,00 

Vastgesteld voor het seizoen 2023/2024 door de ALV.

Inschrijfformulier


Inschrijven als:
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Contributie
  De hoogte van de contributie wordt bij aanvang van het seizoen vastgesteld door de ALV. Om de administratielast van de vereniging te beperken, kan de contributie alleen voldaan worden via een incassomachtiging waarbij gekozen kan worden voor betaling in 1 of 3 termijnen. Voor Walking hockey kan alleen in 1 termijn (per half seizoen) betaald worden. Gezinnen met minimale financiële middelen kunnen eventueel een beroep doen op een bijdrage van de Stichting Leergeld. Nadere informatie vindt u op www.leergeldnijmegen.nl

 
   
   
Overige informatie
   
 
   
 
Overige gegevens
  Door het beantwoorden van onderstaande vragen kan een juiste indeling plaats vinden.

 
   
   
   
   
   
   
Bijdrage aan de cluborganisatie
  Aan ouders van jeugdleden vragen wij een aantal keer per jaar mee te werken aan het vervoer naar uitwedstrijden en een bijdrage te leveren aan de bardiensten op de zaterdag. Daarnaast kan een vereniging niet bestaan zonder inbreng van vrijwilligers. Wil je je vrijwillig inzetten voor de vereniging, geef dan hieronder je voorkeur aan:

 
   
Vragen / Opmerkingen
   
   
Tenue
  Donkerblauw shirt/kousen met embleem. Broek/rok oranje. Te verkrijgen bij Intersport Nijmegen

 
Algemene informatie
  HCQZ houdt zich het recht voor om: Bij de KNHB informatie in te winnen, indien daar reden voor is (schorsingen, uitsluitingen e.d.) Uw aanmelding als lid niet in overweging te nemen indien u nog verplichtingen heeft bij uw vorige vereniging U te schorsen of het lidmaatschap te ontnemen indien u uw verplichtingen niet nakomt U bent zelf verantwoordelijk voor medische keuringen. De vereniging kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor ziekten of ongevallen, die u op het hockeyveld kunnen overkomen. De door de vereniging afgesloten hockeyongevallenverzekering ligt ter inzage in het clubhuis, evenals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Opzeggingen dienen vóór 1 mei van het verenigingsjaar binnen te zijn. Zie voor meer informatie www.hcqz.nl clubinformatie, contributie.

 
Disclaimer
  Ondergetekende meldt zich of bovenstaand minderjarig persoon aan en verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Onder de 18 jaar is de handtekening van de ouder/verzorger verplicht. Uw inschrijving is definitief na bevestiging vanuit het secretariaat. Het volledig ingevulde formulier zenden aan: Secretariaat HCQZ , Postbus 38085 – 6503 AB NIJMEGEN. Inleveren kan ook via de brievenbus die in het clubhuis hangt. Email: [email protected]

 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.