bannerQZ2.png

Privacy Statement

Door HCQZ is verklaard dat: De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding: Lidmaatschap Persoonsgegevens NAWTE + geboorte datum Overeenkomst Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website); Verwerkingen Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten; Verwerking door: Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie; Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant). Overeenkomst: Ook bankgegevens, scheidsrechterskaartnr, geslacht, leeftijd, sportverleden / ervaring wordt opgevraagd. Verwerking door leden die zitting hebben in commissies . Zij bepalen aan de hand van bijvoorbeeld leeftijd en geslacht teamindelingen. Het volledige bestuur heeft inzage en heeft beheersfuncties in het ledenadministratiesysteem LISA. Administratieve ondersteuning heeft inzage in deze gegevens om facturen voor de contributie of verloning. Aanmelden voor nieuwsbrief Persoonsgegevens Naam en e-mailadres; Overeenkomst Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website); Verwerkingen Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven; Verwerking door wie Afdeling communicatie; Bewaartermijn Gedurende de periode dat men aangemeld is. Persoonsgegevens: uit het ledenadministratiesysteem LISA Overeenkomst: leden ontvangen een nieuwsupdate van het bestuur. Verwerking door: bestuur Bewaartermijn: n.v.t. gegevens komen uit ledenadministratie Stakeholder-/lobbycontacten, donateur en geïnteresseerde Persoonsgegevens NAWTE; Overeenkomst Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn; Verwerkingen Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten; Verwerking door wie Afdeling communicatie, directie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder; Bewaartermijn Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna maximaal 2 jaar. Club van 100. Leden en niet leden die elk jaar een donatie doen van honderd respectievelijk honderd vijf en twintig Euro. Overeenkomst uitgegeven door het bestuur, deze overeenkomsten worden overgenomen in het algemene ledenadministratiesysteem. Meetrainen van aspirant-leden. Geïnteresseerden kunnen een aanvraag indienen om mee te trainen via een formulier op de website. Deze formulieren worden bewaard totdat een geïnteresseerde besluit lid te worden, of daarvan afziet. De gegevens die zijn opgenomen in de administratie, verdwijnen zodra de wettelijke termijn verloopt. Medewerkers Persoonsgegevens NAWTE + geboortedatum, kopie ID en bankgegevens; Overeenkomst Arbeidsovereenkomst; Verwerkingen Salariëring; Verwerking door wie HRM-afdeling; Bewaartermijn Afhankelijk van het feit welke gegevens het betreft. Beschrijf hieronder kort uw situatie: Overeenkomst: de club streeft na om van zoveel mogelijk medewerkers een VOG te laten overleggen. Ook de vrijwilligers met een vrijwilligersvergoeding. Er is geen HR afdeling. Bestuursleden hebben inzage en mogen verwerken. Salariëring geschied door administratieve ondersteuning en salarisadministratie. Medewerkersfoto’s op de website Persoonsgegevens Naam + foto; Overeenkomst Aanvullende personeelsovereenkomst; Verwerkingen Medewerkersfoto’s op website; Verwerking door wie Administratie, afdeling communicatie; Bewaartermijn Uitgangspunt: behoudens toestemming worden foto's verwijderd nadat een persoon uit dienst treedt. Geselecteerde leden (bijvoorbeeld van de begeleidingsstaf van dames 1 en heren 1) hebben zelf de rechten om afbeeldingen van het team en individuele profielfoto's te plaatsen. Alle leden kunnen in hun persoonlijke profiel in de ledendatabase een foto plaatsen en extra persoonlijke informatie geven. Deze gegevens worden gebruikt als een lid in een commissie plaatsneemt. De samenstelling van de commissies staat op de website en verwijst, uiterst summier, naar gegevens van het persoonlijke profiel. Vrijwilligers Persoonsgegevens NAWTE; Overeenkomst Vrijwilligersovereenkomst; Verwerkingen Informatieverstrekking; Verwerking door wie Afdeling communicatie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder; Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant). leden die bijvoorbeeld training geven ontvangen daarvoor een vrijwilligersvergoeding. Ook leden die op vrijwillige basis op de club helpen zijn opgenomen in de administratie. De verloning van de vrijwilligers vergoeding geschied door de administratieve ondersteuning en payrolling. De gegevens zijn door de commissies, bestuur en administratieve ondersteuning in te zien. De vereniging verklaart verder: Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging. met ingang van de nieuwe AVG zullen wij onze privacy policy op onze website zetten. Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging. Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen. We verwerken onze gegevens via LISA naar de KNHB. Zij verwerken onze gegevens om te ondersteunen in onze sportuitoefening. Verwerking van de salarissen geschiedt door een salarisadministratiebedrijf. Onze data is opgeslagen in de cloud. De informatie benaderen wij via het CMS van LISA hockey. Zij hebben de gegevens opgeslagen op eigen servers. LISA HOCKEY garandeert ons een veilige opslag. Wij als vereniging hebben geen persoonsgegevens elektronisch opgeslagen en hebben daarom geen software updates. Onze data is opgeslagen in de cloud. De informatie benaderen wij via het CMS van LISA hockey. Zij hebben de gegevens opgeslagen op eigen servers. LISA HOCKEY garandeert ons een veilige opslag. Wij als vereniging hebben geen persoonsgegevens elektronisch opgeslagen en hebben daarom geen back-up. Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU. Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken. Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld: Onze data is opgeslagen in de cloud. De informatie benaderen wij via het CMS van LISA hockey. Zij hebben de gegevens opgeslagen op eigen servers. LISA HOCKEY garandeert ons een veilige opslag. De portal van deze CMS gaat via internet. Deze is versleuteld met een wachtwoord. Er is geen sprake van twee-weg- verificatie. LISA HOCKEY is de beheerder van de website op technisch niveau. Wij verzorgen slechts content. Al onze (besloten) websites zijn ingesteld op gebruik van beveiligde verbinding (=groene slotje =HTTPS). Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord. Onze data is opgeslagen in de cloud. De informatie benaderen wij via het CMS van LISA hockey. Zij hebben de Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel. gegevens opgeslagen op eigen servers. LISA HOCKEY garandeert ons een veilige opslag. Papieren dossiers zijn steeds minder fysiek aanwezig. Steeds verdere digitaliseren en opslag in het CMS maken dat niet meer nodig. wij vragen geen toestemming vooraf maar houden opt-out als mogelijkheid. We verzenden in uitzonderlijke gevallen een gemengde nieuwsbrief daarom is het versturen van een nieuwsbrief niet in strijd met de privacy wetgeving, we informeren de leden over soortgelijke sportactiviteiten of updates van de club. Wij als verenigingen vragen vooraf geen toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct markering. We laten alle leden inschrijven via de website. Bij minderjarigen verlangen wij altijd een handtekening van ouders / verzorgers / voogd op papier.