HCQZ

DWF
Adres
HCQZ
Staddijk-Zuid 33
6537 TW NIJMEGEN

024-3441248/0848-361347


Bank
Rabobank NL43RABO0119479613


Start trainingen

Alle trainingen beginnen weer in de week van 25 augustus. Sommige teams zullen al gestart zijn of dat komende week doen, je hebt dat dan van je trainer of coach gehoord. Het trainingsschema voor komend seizoen zal woensdag 20 augustus op de site te vinden zijn.

ALV 2014

Op donderdag 21 augustus wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden waarvoor wij u van harte willen uitnodigen. De vergadering begint om 20:30 uur in ons clubhuis aan de Staddijk. De bijbehorende stukken volgen nog.

Agenda 
21 augustus 2014 

·Opening
·Vaststellen agenda
·Notulen ALV 2013
·Mededelingen van de voorzitter
·Hockeyzaken 2013 /2014
·Staddijk 2013 /2014
·Financiën seizoen 2013 /2014
·Verslag kascommissie
·Decharge bestuur seizoen 2013 /2014
·Samenstelling kascommissie 2014/ 2015

Pauze

·Vooruitblik seizoen 2014/ 2015
·Vaststellen contributie 2014/ 2015
·Begroting 2014/ 2015
·Hockeyzaken 2014/ 2015
·Staddijk 2014/ 2015
·Rondvraag
·Sluiting


De functie van penningmeester is beschikbaar. Leden die zich kandidaat willen stellen voor een functie in het bestuur kunnen zich tot 20 augustus 2014 melden bij de secretaris.


Namens het bestuur,


Jan Wouter - Secretaris HCQZ


Slottoernooi Meisjes D1

Op zondag 29 juni heeft Meisjes D1 het seizoen in een regenachtig Horst afgesloten met een 1e prijs.

Met een speciale Meisjes D1 express bracht buschauffeur Paul het team en de supporters naar Horst. Helaas was trainer/coach Stijn van Workum niet van de partij, maar zijn taken werden uitstekend waargenomen door Gerben Kropman.

De meiden hadden er allemaal zin in. En gelijk vanaf het begin gingen zij opzoek naar de doelpunten. Het was dan ook niet gek dat de eerste wedstrijd met 4-0 werd gewonnen, de 2e met 1-0 en de derde zelfs met 5-0.

Helaas kon niet het hele toernooi worden uitgespeeld. Regen gooide roet in het eten. De velden stonden zo vol met water dat spelen onmogelijk was. Omdat de meiden inmiddels ook de 4e wedstrijd hadden gewonnen kon een prijs niet uitblijven.

Als slot van een mooi seizoen gingen zij dan ook met een grote beker voor de eerste prijs naar huis toe.

Mara, Lieke, Mietra, Karlijn, Katja, Marlou, Isa, Caiti, Roos, Sara, Nina, Luna, Fay en Catoo (en de ouders en coach natuurlijk) allemaal een hele fijne vakantie en tot volgend seizoen.

(zie de bijlage voor alle foto's)


Bijlage: Slottoernooi Meisjes D1.pdf

Voorlopige Teamindeling Jongste Jeugd 2014-2015

Na het leggen van een flinke puzzel, waarbij we rekening hebben gehouden met vele wensen is de voorlopige indeling voor de start van komend seizoen gereed.

We hopen dat iedereen komend jaar weer veel plezier heeft in de nieuwe teams. Dit gaat niet zonder begeleiding en daarom vragen we ouders om zich op te werpen als coach, begeleider en/of trainer. Laat het ons weten als je geïnteresseerd bent.

Inmiddels hebben we zo veel mogelijk van alle opmerkingen en wensen proberen te verwerken in een tweede versie van de indeling. Vlak voor de start van de competitie doen we nog een laatste herziening waar nodig en mogelijk.

Wij hebben getracht zorgvuldig te zijn, maar mocht er toch nog een vraag of opmerking zijn, neem dan contact met ons op via mini@hcqz.nl. (Tijdens de zomerstop kan het zijn dat we niet zo snel antwoorden als anders.)

[10 juli 2014, versie 2]

De Jongste Jeugd Commissie

Bijlage: Voorlopige Indeling Jongste Jeugd 2014-2015 20140710.2.pdf

Indeling Jongens A

In de bijlage vind je de indeling van de Jongens A-teams.

Bijlage: JA 2014-2015 Sheet1.pdf

Indeling junioren per 4 juni 2014

Hierbij de indeling junioren 2014-2015. Alle teams - behalve JA1 en JA2 - kun je vinden in de bijlage. De selecties van JA1 en JA2 volgen z.s.m. Wij zien een mooi seizoen tegemoet. De voorlopige poule-indelingen voor de voorcompetitie volgen ook z.s.m. Houd hiervoor de site in de gaten.
 
Commissie Hockeyzaken


Bijlage: Indeling junioren 2014-2015 versie 040614.pdf

Versterking gezocht voor de jeugdcommsie

De juniorencommissie is op zoek naar nieuwe commissieleden, We hebben plek voor een wedstrijdsecretaris en voor mensen die willen meedenken en helpen met de commissie. Het is een leuke manier om betrokken te zijn bij de junioren van HCQZ, van de A- tot en met de D-leden. Heb je interesse of wil je meer weten? Mail naar junioren@hcqz.nl.

Hoofdletsel Sport

VeiligheidNL heeft sinds kort de app 'Hoofdletsel Sport'. Deze app helpt sporters en toeschouwers snel in te schatten hoe ernstig het hoofdletsel is, of iemand wel of niet door kan spelen en of het nodig is om medische hulp in te schakelen. De app wordt ondersteund door de KNHB. 

goo.gl/FtYpNY

De afspraak van NIX bij HCQZ

Op 1 januari 2014 is de minimumleeftijd voor de verkoop van tabak en voor de verkoop en het bezit van alcohol gewijzigd van 16 naar 18 jaar. Hiermee komt er 1 duidelijke leeftijdsgrens voor tabak en alcohol.

De overheid voert hiervoor ook de campagne: NIX18
Deze campagne moet ervoor zorgen dat ouders en opvoeders duidelijke afspraken maken over roken en drinken. Met elkaar maar ook met hun kinderen.

Dit is de afspraak van NIX: "Niet roken, niet drinken. Helemaal niets…voordat je 18 bent."

Uiteraard moeten we bij HCQZ deze wetswijziging ook naleven. Om eventuele toekomstige (persoonlijke) boetes te voorkomen vragen wij iedereen om dit beleid ook na te leven.

Per 1-1-2014 wordt aan personen onder de 18 jaar geen alcohol geschonken. Bij twijfel over de leeftijd is het tonen van een geldig identiteitsbewijs verplicht. Onverminderd deze regel wordt er op zaterdag aan niemand alcohol geschonken. Het bestuur is gerechtigd een ieder die zich schuldig maakt aan overmatig drankgebruik geen consumpties meer te verkopen, dan wel die persoon van het complex te verwijderen. Het bestuur kan deze bevoegdheid delegeren aan de verantwoordelijken voor de bar of een ander door het bestuur aangewezen persoon.

In het kort
- Geen alcohol onder de 18 jaar
- Geen alcohol op de zaterdag
- Geen alcohol doorgeven
- Mensen aanspreken die zich niet aan deze regels houden

Bij een controle door de overheid en constatering van het overtreden van deze regels krijgen zowel de club als de gebruiker een boete.

Bestuur HCQZ


Hockey Weekly besteedt aandacht aan QZ Blessurepreventie

In de nieuwe Hockey Weekly is een uitgebreid stuk te lezen over het Blessurepreventieproject dat HCQZ is gestart in samenwerking met Fysiotherapie Dukenburg. Onder de titel "Hockeyers op de testbank" komen Peter Groenenberg (Jeugdcommissie en coach MC1) en Occo van Ijsseldijk (Fysiotherapie Dukenburg) aan het woord. Het artikel is hieronder in de digitale versie van Hockey Weekly terug te vinden op pagina 16 en 17. De papieren versies liggen dit weekend weer in het clubhuis.


 Statistieken

Nu online 20
Leden met @ 99,6%
SMS Bereik (teams) 74,4%


Clubprestaties

overall greengeelred
week greengeelred

overall: 0% |week: %